Giao dịch trực tuyến

Dầu FO 3.0%S
Dầu FO 3.0%S
Dầu FO 3.0%S
Giá: 15,060 đồng/kg
Giá sau CK: Liên hệ
  • Số lượng
Mô tả sản phẩm

Nhiên liệu đốt lò (Fuel Oils – FO) là sản phẩm chủ yếu của quá trình chưng cất thu được từ phân đoạn sau phân đoạn gas oil khi chưng cất dầu thô ở nhiệt độ sôi lớn hơn 350 0C.

Nhiên liệu đốt lò loại nặng (FO nặng): là nhiên liệu đốt lò chủ yếu dùng trong công nghiệp.
Nhiên liệu đốt lò loại nhẹ (FO nhẹ): bao gồm cả các loại dầu giống như điêzen (DO); dầu hỏa (KO), … khi chúng được sử dụng làm nhiên liệu để đốt lò (lò đốt dạng bay hơi, dạng ống khói hoặc lò đốt gia đình).
Nhiên liệu đốt lò phải đáp ứng được những tiêu chuẩn quy định như nhiệt trị, hàm lượng lưu huỳnh, độ nhớt, nhiệt độ bắt cháy, độ bay hơi, điểm đông đặc và điểm sương, cặn cacbon, hàm lượng tro, nước và tạp chất cơ học, .

Nhiệt trị: Nhiệt trị là một trong những đặc tính quan trọng nhất, là thông tin cần thiết cho biết về hiệu suất cháy của nhiên liệu. Nhiệt trị được xác định theo tiêu chuẩn ASTM D240.

Hàm lượng lưu huỳnh (S): Xác định lưu huỳnh và các hợp chât của lưu huỳnh có thể được tiến hành theo nhiều phương pháp thử khác nhau: Đối với FO nhẹ, xu hướng ăn mòn của nhiên liệu có thể được phát hiện bằng phép thử ăn mòn tấm đồng (ASTM D130). Hàm lượng hợp chất S trong nhiên liệu FO nhẹ càng thấp càng tốt. Đối với FO nặng, hàm lượng lưu huỳnh S thường rất cao, từ 4 đến 5%. Ở các nhà máy luyện kim, nếu dùng nhiên liệu có S cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thép. Đối với FO có hàm lượng cao thì phương pháp tiêu chuẩn để xác định S là ASTM D129.

Các sản phẩm khác

Xăng RON95-III
Giá: 21,060 đồng/lít
Giá sau CK: Liên hệ
Xăng E5 RON92-II
Giá: 19,780 đồng/lít
Giá sau CK: Liên hệ
Dầu DO 0,05S-II
Giá: 16,630 đồng/lít
Giá sau CK: Liên hệ
Dầu KO
Giá: 15,780 đồng/lít
Giá sau CK: Liên hệ
Dầu FO 3.5%S
Giá: 14,910 đồng/kg
Giá sau CK: Liên hệ
Xăng RON95-IV
Giá: Liên hệ
Dầu DO 0,005S-IV
Giá: Liên hệ