Góc chuyển động giá dầu theo thời gian

19/02/2019, 08:54
Chia sẻ:

Biểu đồ phân tích kỹ thuật theo trường phái phương Đông – Ichimoku Kinko Hyo

Cập nhật ngày 05-02-2018

3.1_2

Khung thời gian Tuần

 

3.2_1

Khung thời gian Ngày

 

3.3_1

Khung thời gian 4 giờ

Bạn nghĩ gì về diễn biến giá xăng dầu sắp tới?

Lưu ý: Bài viết được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ để nghị hay khuyến cáo cụ thể nào. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên vào mọi mục đích thương mại.

Ý kiến của bạn