HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019

30/12/2019, 13:44
Chia sẻ:

Ngày 27/12/2019, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019; Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020 tại Văn phòng Tổng công ty.
Về dự Hội nghị có hơn 100 cán bộ nhân viên đến từ các phòng ban tại Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và công ty con của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

HINH_HOI_TRUONG
Hội trường chuẩn bị cho hội nghị
 
HINH_DOAN_CHU_TICH
Đoàn Chủ tịch
Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty PETEC, ông Nguyễn Văn Lịch – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 trước toàn thể Hội nghị.
 
ANH_LICH_PHAT_BIEU_1

 

Theo phân công của Ban Lãnh đạo Tổng công ty PETEC, ông Nguyễn Xuân Huy – Phó phòng Kế hoạch – Tổng hợp trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trước toàn thể Hội nghị.

ANH_HUY_PHAT_BIEU_1

 

Ông Hồ Hoàng Đức - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PETEC trình bày Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng công ty PETEC.

ANH_DUC_PHAT_BIEU_1

 

Hội nghị đã vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
TRAO_THUONG_DOT_1

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty PETEC và ông Huỳnh Đức Trường – Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC lên trao bằng khen cho đại diện của các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TRAO_THUONG_DOT_2

Ông Mai Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC và ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC lên trao giấy khen của Tổng công ty Dầu Việt Nam cho các đại diện của các Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

TRAO_THUONG_DOT_3

Ông Nguyễn Kim Sơn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty PETEC và ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC  lên trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

TRAO_THUONG_DOT_4

Ông Huỳnh Đức Trường – Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC và ông Hồ Hoàng Đức – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PETEC lên trao giấy khen cho đại diện của các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2019

ANH_TRUONG_PHAT_BIEU_1

Ông Hùynh Đức Trường – Bí Thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC thay mặt cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

 

Ý kiến của bạn