Ngành dầu mỏ phải đối mặt với sự thay đổi lịch sử sau khi giá giảm xuống mức âm

28/04/2020, 12:16
Chia sẻ:

Giá du phổ quát của M có th đã sụp đổ nhanh vào vùng giá âm trong tun trước, nhưng ngay c trong đng đ nát ca cuc khng hong kinh tế hin ti vn có mt s hy vng.

Cuối cùng, nhu cu v nhiên liu hóa thch s quay tr li sau khi vic phong tỏa vì đi dch coronavirus bt đu được nới lỏng. Tuy nhiên, khi tiêu dùng xut hin tr li, ngành công nghip du m toàn cu s trông rt khác bit.

Trung tâm ca cuc khng hong hin nay là Cushing, Oklahoma. Đim không giáp bin trên bn đ ca M, nơi có mt mng lưới đường ng chi chít kết nối vi nhau, mang du thô t khp đt nước đ tr trong nhng bồn chứa khng l.

Vn đ là khả năng sức chứa lên đến 80 triu thùng du ca Cushing đang cn kit nhanh chóng, sức ép từ th trường hàng hóa thực, khi vn còn quá nhiu du thô đang được khai thác trong khi nhu cu về hàng hóa này đã tụt xuống mức thảm họa.

 

Oil_20200422_Crude_Storage-768x239

 

Theo S&P Global Platts Analytics, mc tiêu th du vào tháng ti d kiến s gim gn 20 triu thùng/ngày, tương đương khong 1/5 mc ca năm ngoái và có th còn thấp hơn nữa. S mt cân bng dài hạn gia cung và cu này sẽ dẫn đến sức chứa của Cushing, hin đang cất gi hơn 60 triu thùng, sẽ không còn chỗ trống trong ba tun nữa.

Ti thi đim này, các nhà sn xut du trên khp Hoa K có th không còn cách nào khác ngoài vic đóng các giếng khoan ca h bng cách đóng đầu ống.

Các nhà sn xut dầu đá phiến quy mô nh trên b vc

Các nhà sn xut du khp mi nơi phi đi mt vi cùng mt vn đ mt mc đ nht đnh, nhưng tại M - nơi chi phí vn hành cao và th trường ph thuc vào các kho chứa như Cushing, đã lp đy vi tc đ 6 triu thùng mi tun khi hot đng trong các nhà máy lc du gim xung mc thp nht trong 17 năm - tình hình đang tiến gần đến đỉnh điểm. Hàng trăm nhà sn xut quy mô nh đy n nn trên khp Texas và Trung tây nước Mỹ, vốn là nơi dn đu cuc cách mng đá phiến ca M, hin đang phi đi mt vi s phá sn.

Mc dù các công ty này có th mt kh năng thanh toán, tài sn ca h s vn còn. Nhng giếng khoan này s b các ch n tch thu, hoc b thu mua lại bi các đi th ln hơn và n đnh hơn v tài chính. Tuy nhiên, không chc là mc sn xut ca Hoa K có th được duy trì mc hin ti, đc bit là nếu các trung tâm lưu tr thương mi như Cushing được lp đy.

Theo ước tính ca chính ph Hoa K, sn lượng ca nước này s gim 660.000 thùng/ngày trong năm ti, t mc cao nht khong 13,2 triu thùng/ngày. Tuy nhiên, nhng d báo này bây gi có v như vẫn quá lc quan tr khi nn kinh tế M b buc phi thoát khi chế đ ng đông do phong tỏa. Thm chí sau đó, không có gì chc chắn rng người tiêu dùng s khôi phc trở lại nhu cu mc trước đó ngay lp tc.

“Giá du cc thp là nhng gì chúng ta s phi có đ ngăn chn nhiu hơn các hot đng của các nhà sn xut dầu đá phiến ca M, nhng người hin vn đang sn xut mt lượng du tương đi cao, mc dù h đã ct gim vn, mc dù h đã ct gim s lượng giàn khoan và các vỉa dầu, nhưng hành đồng đó chưa nh hưởng đến sản lượng sn xut hiện nay tr khi bn thc s bt đu đóng ca ti các giếng hin có”, ông Chris Midgley, trưởng b phn phân tích ca S&P Global Platts Analytics cho biết trong mt nghiên cu gn đây.

“Và cui cùng, vi nhng mc giá như vy, bn cũng có th thy các nhà sn xut chn đóng ca giếng ca h, có thể thấy các sn xut ca Canada đóng ca, hoc tạm ngừng, như cách chúng ta gi nó, và cui cùng điu đó cho thấy đã giúp cân bng th trường”, ông nói

Khng hong bt đu vi s c OPEC

Mt s nhân vt trong ngành có nh hưởng cho rng thit hi của th trường du m đã được OPEC thc hin ngay c trước khi có thnhận biết được tác đng ca dịch coronavirus đến nhu cầu về dầu. S sp đ ca liên minh gia Rp Saudi và Nga hi đu năm đã dn đến vic các đại gia sn xut ln nht khi đng mt cuc chiến giá c tàn khc, làm tràn ngp th trường thế gii vi du thô giá r.

Có vẻ việc nhận ra nguy him là quá mun, Tng thng M Donald Trump đã c gng can thip đ đưa c hai bên tr li bàn đàm phán trong tháng này và đng ý ct gim sn lượng lch s. V lý thuyết, hip ước ca h có th đã loi b gn 15 triu thùng/ngày khi ngun cung toàn cu, nhưng s mt vài tun đ chuyển dch điều này sang th trường. Trong khi đó, danh sách ngày càng tăng ca các tiêu chun dầu thô và sản phẩm dầu mỏ giao dch gn đây vi mc âm cho thy thit hi lâu dài có th đã xảy ra.

“Tôi nghĩ rng OPEC bng cách tăng cung tràn ngp th trường, trong mt th trường dư cung, đã làm hng th trường, và đỉnh điểm là đi dch ngay sau đó”, B trưởng năng lượng ca Qatar, Saad al-Kaabi, nói trong mt cuc phng vn vi S&P Global Platts. “Ging như người Mỹ hay nói, mt cơn lc kép, s khiến th trường cần rất nhiu thi gian đ phc hi”.

Nhng gì s xut hin t m hn đn này là không chc chn. Rp Saudi và các đi tác OPEC đang chu áp lc rt ln mt ln na đ kim chế sn lượng ca h hơn na. Nhưng nhng quc gia này, trong nhiu trường hp đòi hỏi giá du giao dch trên 80 USD/thùng đ cân bng ngân sách ca h, đang phi đi mt vi các vn đ kinh tế nội tại.

Trong khi đó, các công ty du khí quc tế như Shell, BP và Exxon Mobil đang ct gim chi tiêu đu tư cho sn xut mi và gim xung trong mt thi gian bt n kinh tế kéo dài. Mt s đã ct gim mức c tc ca h.

Giống như trong các chu k gim trước đây, s sp đ trong chi tiêu trong toàn ngành và li nhun thp hơn của các nhà đu tư s khiến người tiêu dùng gặp phải các vi biến đng giá lớn hơn mt khi khng hong gim. S bất định là v điu duy nht th trường du có th chc chn trong tương lai.

Biên dịch: Anh Tuấn

Nguồn: https://www.hellenicshippingnews.com/oil-industry-faces-historic-change-after-prices-turned-negative/

Ý kiến của bạn