Tin hoạt động

Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật - Tháng 12/2019
16.12.2019
Thông tư liên tịch số 56/VBHN-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều ...
Lễ khởi công Xây dựng sàn công nghệ cảng xăng dầu PETEC Hòa Hiệp
06.01.2020
Ngày 31/12/2019 Tổng công ty PETEC đã tổ chức khởi công xây dựng sàn công nghệ cảng xăng dầu tại Xí nghiệp Xăng Dầu PETEC Hòa Hiệp - TP. Đà Nẵng.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019
30.12.2019
Ngày 27/12/2019, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019; Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh ...
Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật (Tháng 11/2019)
25.11.2019
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Tổng công ty PETEC cùng toàn bộ hệ thống PVOIL áp dụng thanh toán qua Ví điện tử Momo tại các CHXD
04.11.2019
Triển khai chương trình hợp tác giữa Tổng công ty PVOIL và Ví điện tử Momo, ngày 01/11/2019, toàn thể Tổng công ty PETEC đã ra quân triển khai áp dụng thanh toán bằng Ví điện ...