Tin hoạt động

BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PETEC
04.11.2020
Ngày 04/11/2020, Tổng công ty PETEC trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc tại Văn phòng Tổng công ty.
BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)
08.09.2020
Vào đầu tháng 9/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trao quyết định bổ nhiệm cho các các bộ quản lý mới
PETEC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
10.07.2020
Ngày 09/7/2020, Tổng công ty PETEC trân trọng tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho ông Nguyễn Thu Phong.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020: PETEC NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, BƯỚC ĐẦU KINH DOANH CÓ LÃI
15.06.2020
Sáng ngày 12/06/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ ...
Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật tháng 6/2020
03.06.2020
Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ v/v quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PETEC NHIỆM KỲ 2020 - 2025
21.03.2020
Ngày 20/03/2020, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam ...