Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC
11.03.2019
Sáng ngày 07/03/2019, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị ...
PETEC – LỜI CHÚC XUÂN ĐẦU NĂM KỶ HỢI
12.02.2019
Sáng ngày 11/02/2019 (nhằm ngày mùng 07 Tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức họp mặt toàn thể Tổng công ty chào mừng ...
Lấy ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
11.01.2019
HĐQT Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP lấy ý kiếN Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018
03.01.2019
Ngày 28/12/2018, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018; Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh ...
Tổng công ty PETEC tổ chức Hội thi “Đội vận hành giỏi” khối kho xăng dầu năm 2018
27.11.2018
Sáng ngày 24-11-2018, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Hội thi “Đội vận hành giỏi” khối kho xăng dầu năm 2018. Hội thi năm nay ...
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
01.11.2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP