PETEC.PVOIL
Đường xa thêm gần
PETEC.PVOIL
Đường xa thêm gần
PETEC.PVOIL
Đường xa thêm gần
PETEC.PVOIL
Đường xa thêm gần
PETEC TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.
08/07/2024
Ngày 08/07/2024, tại Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), Tổng công ty PETEC đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng ...
TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN
15/06/2024
TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN -
PETEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
22/04/2024
Sáng ngày 19/4/2023, tại trụ sở Văn phòng Tổng Công ty số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC - Mã chứng khoán: PEG) đã ...
ĐÔI NÉT VỀ

PETEC

PETEC cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao theo nguyên tắc thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng vì lợi ích đôi bên.
 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
+40 năm
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
+500 người
Tổng sức chứa kho xăng dầu
+140.000 m3
Cửa hàng xăng dầu VÀ đại lý
+33 CHXD
 
 
Kinh doanh xăng dầu
Nguồn hàng của PETEC là sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhập khẩu từ những nhà cung cấp có uy tín quốc tế, đảm bảo sự...
Dịch vụ kho xăng dầu
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sở hữu 4 kho xăng dầu với tổng sức chứa 140.000m3 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép (Vũng Tàu) và Vĩnh Long
Dịch vụ kho tổng hợp
Kho tổng hợp PETEC Phú Định được đầu tư, xây dựng với tổng diện tích chứa hàng 10.560 m2, chuyên phục vụ kinh doanh cho thuê kho...
PETEC trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao theo nguyên tắc thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng vì lợi ích đôi bên.
  • Thông báo
  • Đại hội đồng cổ đông
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thường niên
Thông báo
Các thông báo, công bố thông tin của Tổng công ty PETEC cho cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty PETEC
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính gồm những báo cáo riêng và hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Tổng công ty PETEC.
Báo cáo thường niên
Đăng tải các báo cáo thường niên của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)