Giao dịch trực tuyến

Dầu FO 3.5%S
Dầu FO 3.5%S
Dầu FO 3.5%S
Giá: Liên hệ
  • Số lượng
Mô tả sản phẩm

Dầu FO (3.5%S) - Nhiên liệu đốt lò, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6776:2000 - TCVN 5689:2002 - TCVN 6240:2002)

Dầu FO (Fuel Oils – FO) là sản phẩm của quá trình chưng cất thu được từ phân đoạn sau phân đoạn gasoil khi chưng cất dầu thô ở nhiệt độ sôi lớn hơn 350 oC.

Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu đốt lò (FO) theo TCVN 6239:2002.

Các sản phẩm khác

Xăng RON95-III
Giá: 17,270 đồng/lít
Giá sau CK: 16,000 đồng/lít
Xăng E5 RON92-II
Giá: 16,300 đồng/lít
Giá sau CK: 15,120 đồng/lít
Dầu DO 0,05S-II
Giá: 13,040 đồng/lít
Giá sau CK: 11,890 đồng/lít
Dầu KO
Giá: Liên hệ
Dầu FO 3.0%S
Giá: Liên hệ
Xăng RON95-IV
Giá: Liên hệ
Dầu DO 0,005S-IV
Giá: Liên hệ