THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

nha_vYn_phong

 

 

 

Tên tiếng Việt
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP (PETEC)
Tên tiếng Anh
PETEC TRADING AND INVESTMENT CORPORATION
Tên viết tắt
PETEC
  • Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng
  • Điện thoại: (028) 39304438
  • Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Fax: (028) 3930 5686 – (028) 3930 5991
  • Website: www.petec.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0300649476, do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 5 năm 2011 và giấy đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngày 19/08/2014.
Các văn bản thành lập doanh nghiệp
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển với các văn bản đánh dấu những mốc quan trọng như sau:

Quyết định số 1140 BNgT/TCCB

Ngày 12 tháng 10 năm 1981 của Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) về việc thành lập Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật Dầu khí (PETECHIM);

Quyết định số 784/KTĐN-TCCB

Ngày 29 tháng 11 năm 1989 của Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công Thương) về việc đổi tên Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) thành Công ty XNK Dầu khí PETECHIM;

Quyết định số 506/TTg

Ngày 17/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao tổ chức, nhiệm vụ xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí và xuất khẩu dần thô từ Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí PETECHIM thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) sang Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí VN);

Sứ mệnh và tầm nhìn

Kiên quyết đột phá
Đổi mới toàn diện
Tăng tốc phát triển
SỨ MỆNH
PETEC cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao theo nguyên tắc thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng vì lợi ích đôi bên.

Hình thành và phát triển

1981
1981

Ngày 12/10/1981: Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM), tiền thân của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) được thành lập theo Quyết định số 1140 BNgT/TCCB của Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Công Thương)để thực hiện kế hoạch nhập khẩu thiết bị vật tư, kỹ thuật dầu khí.

1989
1989

Năm 1989: Công ty Nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM) để bổ sung, mở rộng hoạt động của mình trong các lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo và nông sản, nhập khẩu vàng, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu và các hàng hóa khác.

1994
1994

Ngày 23 tháng 09 năm 1994: Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)đã ra Quyết định số 1180/TM-TCCB đổi tên Công ty XNK dầu khí (PETECHIM) thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC).

2010
2010

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC từ Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 0881/QĐ-BCT ngày 12/02/2010 của Bộ Công Thương về việc chuyển Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) thuộc Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Quyết định số 555/QĐ-DKVN ngày 05/3/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tiếp nhận Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư  PETEC từ Bộ Công Thương về làm đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký biên bản bàn giao Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 31/3/2010.

Ngày 30 tháng 07 năm 2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC theo Quyết định số 1440/QĐ-DKVN ngày 18 tháng 6 năm 2010 và số 1634/QĐ-DKVN ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng quản trịTập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2011
2011

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-DKVN, ngày 18/5/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) và Quyết định số 3080/QĐ-DKVN, ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư thành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 19/5/2011.

2013 - 2019
2013 - 2019

Từ ngày 26/4/2013, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOIL sau khi hoàn tất thủ tục công nhận cổ đông PVOIL căn cứ trên hợp đồng chuyển nhượng sở hữu cổ phần số 2439/HĐ-DKVN ngày 9/4/2013 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tông công ty Dầu Việt Nam PVOIL và văn bản số 3334/DVN-KH ngày 24/4/2013 của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOIL đề nghị công nhận tư cách cổ đông của PVOIL.

1981
1989
1994
2010
2011
2013 - 2019

Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được
Danh hiệu “Anh hùng Lao động”
Được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. (Quyết định số 553 KT/CTN ngày 07/01/2000 của Chủ tịch nước).
Huân chương lao động hạng Nhất
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác trong công tác từ năm 1999-2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc (Quyết định số 76 QĐ/CTN ngày 17/01/2005 của Chủ tịch nước).
Huân chương lao động hạng Nhì
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì về thành tích bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc (Quyết định số 1257 KT/CT ngày 21/06/1997 của Chủ tịch nước).
Huân chương lao động hạng Ba
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa  (Quyết định số 1309 KT/CT ngày 25/07/1997 của Chủ tịch nước).
Huân chương lao động hạng Ba
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Xí nghiệp xăng dầu Cát Lái của PETEC về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc (Quyết định số 6458 KT/CT ngày 23/9/2000 của Chủ tịch nước).

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị
Trần Văn Dưỡng
Ông Trần Văn Dưỡng
Thành Viên HĐQT
Nguyễn Tuấn Tú
Ông Nguyễn Tuấn Tú
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Liên
Ông Nguyễn Ngọc Liên
Thành viên HĐQT
Ban tổng giám đốc
Trần Văn Dưỡng
Ông Trần Văn Dưỡng
Tổng Giám đốc
Nguyễn Thu Phong
Ông Nguyễn Thu Phong
Phó Tổng Giám đốc
Ban kiểm soát
Hoàng Anh Tuấn
Ông Hoàng Anh Tuấn
Trưởng Ban kiểm soát
Diệp Thu Thủy
Bà Diệp Thu Thủy
Thành viên Ban kiểm soát

sơ đồ tổ chức

 
sodotcty