Tin hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020
18.01.2021
Ngày 15/01/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và ...
BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XĂNG DẦU TỔNG CÔNG TY PETEC
14.12.2020
Sáng ngày 14/12/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức buổi lễ trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
07.12.2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020: TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PETEC
04.11.2020
Ngày 04/11/2020, Tổng công ty PETEC trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc tại Văn phòng Tổng công ty.
BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)
08.09.2020
Vào đầu tháng 9/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trao quyết định bổ nhiệm cho các các bộ quản lý mới
PETEC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
10.07.2020
Ngày 09/7/2020, Tổng công ty PETEC trân trọng tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho ông Nguyễn Thu Phong.