Tin hoạt động

TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
01.07.2022
Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Hội đồng quản trị PETEC đã ký quyết định số 002675/QĐ-PTC tiếp nhận và bổ nhiệm ông ...
PETEC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ PHÒNG KINH DOANH XĂNG DẦU
01.07.2022
Với chủ trương đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, năng động để dự nguồn thay thế cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, vào sáng ngày 30/06/2022, Tổng công ty PETEC đã tổ ...
PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
20.06.2022
Ngày 16/6/2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC, mã chứng khoán PEG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Hội trường Văn ...
PETEC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÁC CHI NHÁNH PHÍA BẮC
12.05.2022
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC về việc khôi phục lại hoạt động của Chi nhánh PETEC Hà Nội, tháng 11/2021 Tổng Giám đốc ...
PETEC TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG  SXKD QUÝ 1/2022 VÀ HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
18.04.2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy PETEC đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 và  triển khai nhiệm vụ ...
NĂM 2021, PETEC NỖ LỰC VƯỢT KHÓ THÀNH CÔNG
18.01.2022
Ngày 14/01/2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội ...