Tin hoạt động

PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
28.04.2021
Sáng ngày 27/4/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ Khởi ...
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI
20.04.2021
Vào trung tuần tháng 4/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trao quyết định bổ nhiệm cho các các bộ quản lý mới.
BỔ NHIỆM PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY PETEC
19.03.2021
Sáng ngày 19/3/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó phòng Tài chính – Kế toán Văn phòng Tổng công ty.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020
18.01.2021
Ngày 15/01/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và ...
BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XĂNG DẦU TỔNG CÔNG TY PETEC
14.12.2020
Sáng ngày 14/12/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức buổi lễ trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
07.12.2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020: TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.