Tin hoạt động

PETEC ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ KHU VỰC MIỀN TRUNG
10.11.2022
Thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ nhằm phát huy tối đa năng lực sở trường của cán bộ và được sự chấp thuận của Đảng ủy và Hội đồng quản ...
PETEC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH VÀ GIA LAI
18.10.2022
Thực hiện chủ trương phát triển thị trường xăng dầu tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Tổng công ty PETEC đã thành lập Chi nhánh PETEC Gia Lai tại xã Chư Á, thành phố ...
PETEC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH VÀ GIA LAI
18.10.2022
Thực hiện chủ trương phát triển thị trường xăng dầu tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Tổng công ty PETEC đã thành lập Chi nhánh PETEC Gia Lai tại xã Chư Á, thành phố ...
PETEC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
19.07.2022
Ngày 16/7/2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 ...
TỔNG CÔNG TY PETEC KHAI TRƯƠNG CHXD SỐ 1 TẠI BÌNH ĐỊNH
19.07.2022
Tổng công ty PETEC là đơn vị thành viên có quy mô lớn nhất trong hệ thống của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). PETEC có truyền thống kinh doanh xăng dầu hơn 40 năm với hệ ...
TỔNG CÔNG TY PETEC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
01.07.2022
Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Hội đồng quản trị PETEC đã ký quyết định số 002675/QĐ-PTC tiếp nhận và bổ nhiệm ông ...