Tin hoạt động

Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật tháng 02/2020
10.02.2020
Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
TỔNG GIÁM ĐỐC PVOIL THĂM VÀ CHÚC TẾT XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU PETEC HẢI PHÒNG
21.01.2020
Nhằm động viên khuyến khích người lao động trong hệ thống Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, ngày 16/01/2020 (nhằm ngày 22 tháng chạp năm Kỷ Hợi), Đoàn công tác của Tổng ...
Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật - Tháng 12/2019
16.12.2019
Thông tư liên tịch số 56/VBHN-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều ...
Lễ khởi công Xây dựng sàn công nghệ cảng xăng dầu PETEC Hòa Hiệp
06.01.2020
Ngày 31/12/2019 Tổng công ty PETEC đã tổ chức khởi công xây dựng sàn công nghệ cảng xăng dầu tại Xí nghiệp Xăng Dầu PETEC Hòa Hiệp - TP. Đà Nẵng.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019
30.12.2019
Ngày 27/12/2019, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019; Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh ...