PETEC ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ KHU VỰC MIỀN TRUNG

10/11/2022, 10:25
Chia sẻ:

Thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ nhằm phát huy tối đa năng lực sở trường của cán bộ và được sự chấp thuận của Đảng ủy và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự quản lý khu vực miền Trung như sau:

1. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Bình, Phó Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Đà Nẵng.

2. Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hồng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng.

3. Điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Vân Anh, Phó phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh PETEC Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh PETEC Đà Nẵng.

Ngày 18/11/2022, Tổng công ty PETEC đã tổ chức buổi lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm trên. Thay mặt cho Ban lãnh đạo, ông Trần Văn Dưỡng– Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

 

1
 
Ông Trần Văn Dưỡng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc (Bên phải) lên trao quyết định và bà Nguyễn Thị Phấn, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng (Bên trái) lên tặng hoa cho ông Nguyễn Tiến Bình, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng và bà Phan Thị Vân Anh, Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng.

 

2
 
Ông Trần Văn Dưỡng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc (Bên phải) lên trao quyết định và ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc XNXD PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng (Bên trái) lên tặng hoa cho ông Huỳnh Ngọc Hồng, Phó Giám đốc XNXD PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng.
 

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Ông Trần Văn Dưỡng chúc mừng 3 cán bộ đã được Ban Lãnh đạo Tổng công ty tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Xí nghiệp và Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh và giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Ông nhận định, Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua đã duy trì thị trường tại khu vực miền Trung nhưng chưa xứng tầm với quy mô và khả năng của Tổng công ty; Tổng công ty xác định thị trường miền Trung là rất quan trọng, có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Ông tin tưởng những cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ nỗ lực cố gắng, phát huy được phẩm chất và năng lực của mình, cùng Ban Giám đốc đơn vị lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ được bổ nhiệm cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tin tưởng, giao nhiệm vụ; xác định chức vụ mới vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề, hứa sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng Ban Giám đốc và CBNV đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng công ty và CBNV đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn