Tin tức

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN - TỔNG CÔNG TY PETEC

21/05/2019, 15:32
Chia sẻ:

Quyết định Vv Ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

cang_bien

Chi tiết nội dung Quyết định số 002307/QĐ-PTC ngày 17/05/2019

Về việc Ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP xem tại đây.

Ý kiến của bạn