Tin hoạt động

XNXD PETEC HẢI PHÒNG được khen thưởng trong công tác PCCC
05.10.2021
Sáng 4-10, UBND thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC ...
PETEC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID 19, DUY TRÌ ỔN ĐỊNH VÀ BƯỚC ĐẦU KINH DOANH CÓ HIỆU QUẢ
01.10.2021
Ngày 24/9/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác SXKD 9 tháng đầu năm 2021. Hội nghị được ...
PETEC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
20.07.2021
Ngày 19/7/2021, Tổng công ty PETEC trân trọng tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho ông Trần Văn Nghị.
LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ (PETEC) NHIỆM KỲ 2021 - 2025
24.06.2021
Thực hiện văn bản số 2945/DVN-TCNS ngày 11/05/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện của PVOIL tại Tổng công ty Thương mại Kỹ ...
PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
28.04.2021
Sáng ngày 27/4/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ Khởi ...
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI
20.04.2021
Vào trung tuần tháng 4/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trao quyết định bổ nhiệm cho các các bộ quản lý mới.