Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
03.04.2018
Sáng ngày 28/03/2018, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị ...
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai nhiệm vụ 2018 và Hội nghị Người lao động 2018.
02.04.2018
Chiều ngày 22/12/2017, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai ...
Tổng công Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đồng loạt triển khai kinh doanh xăng E5 – Ron 92
26.12.2017
Bắt đầu từ ngày 15/12/2017, Tổng công Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đồng loạt triển khai kinh doanh xăng E5 – Ron 92 trên toàn bộ hệ thống kinh doanh của ...