BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)

08/09/2020, 15:41
Chia sẻ:

Vào đầu tháng 9/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trao quyết định bổ nhiệm cho các các bộ quản lý mới.


Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC về việc kiện toàn nhân sự quản lý các phòng và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh, Tổng Giám đốc đã ký các quyết định bổ nhiệm một số cán bộ tại Văn phòng Tổng công ty và các Chi nhánh, Xí nghiệp.

  1. Bổ nhiệm ông Bùi Văn Chiến – chuyên viên Phòng Kinh doanh Xăng dầu giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh Xăng dầu.
  2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga – chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính.
  3. Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế hoạch cho ông Nguyễn Xuân Huy – Phó phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
  4. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Nhiên – chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
  5. Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hồng – Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh PETEC Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Đà Nẵng.
  6. Bổ nhiệm bà Lê Ngọc Hường – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh PETEC Long An giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Long An.
  7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Quan – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh PETEC Vĩnh Long giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Vĩnh Long. 
  8. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hòa – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Hải Phòng giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Hải Phòng.

 

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ông Huỳnh Đức Trường – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được bổ nhiệm, tham gia vào bộ máy quản lý của Tổng công ty. Mong các cán bộ mới không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công việc và phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.


 
1_3
                          (Ông Huỳnh Đức Trường - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ trao quyết định)

 

Một số hình ảnh trao quyết định tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị:

2_1_1
(Ông Huỳnh Đức Trường - Tổng Giám đốc (bên phải) và ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) lên trao quyết định
cho các cán bộ được bổ nhiệm tại Văn phòng Tổng công ty)

 

4
 (Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ tại Chi nhánh PETEC Long An)

 

7
(Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ tại Chi nhánh PETEC Vĩnh Long)

 

6
(Bà Nguyễn Thị Phấn – Giám đốc Chi nhánh PETEC Đà Nẵng thừa ủy quyền Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ
tại Chi nhánh PETEC Đà Nẵng)

 

5
(Bà Đỗ Thị Loan – Giám đốc XNXD PETEC Hải Phòng thừa ủy quyền Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ
tại XNXD PETEC Hải Phòng)

 

 

Ý kiến của bạn