ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020: PETEC NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, BƯỚC ĐẦU KINH DOANH CÓ LÃI

15/06/2020, 14:35
Chia sẻ:

Sáng ngày 12/06/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Tham gia đại hội có 58 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 254.752.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98%  tổng số cổ phần.

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị,  ông Huỳnh Đức Trường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

HINH_1

Báo cáo trước toàn thể cổ đông: năm 2019, trước tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn hơn do giá xăng dầu biến động phức tạp, thị trường cạnh tranh gay gắt, thiếu hụt nguồn hàng tại một số thời điểm, PETEC đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa ra các giải pháp đột phá trong việc phát triển khách hàng, thị trường; quản trị, điều hành kinh doanh kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê kho xăng dầu. Kết quả năm 2019 PETEC đã kinh doanh có lãi, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm 2019.

HINH_2
Ông Huỳnh Đức Trường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đại diện PETEC đọc báo cáo trước toàn thể Đại hội

Năm 2020 là năm kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kép của đại dịch Covid - 19 làm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản lượng tiêu thụ sụt giảm và khủng hoảng thừa dẫn đến giá dầu thế giới lao dốc. PETEC xây dựng kế hoạch SXKD với sản lượng là 342.000 m3, tăng 12,7% và lợi nhuận là 5,72 tỷ đồng, tăng 186%.

Đại diện cho cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Ông Nguyễn Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc PVOIL đã biểu dương những kết quả đạt được của PETEC trong năm 2019, bước đầu PETEC đã kinh doanh có hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa, PETEC cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ và khai thác, kinh doanh kho cảng xăng dầu của PETEC.

HINH_3
Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam thay mặt Tổng Công ty PVOIL - CTCP phát biểu ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PETEC đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự như thông qua báo cáo tài chính năm 2019, chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

HINH_4

Trước khi kết thúc Đại hội, đoàn Chủ tọa đại hội đã gửi lời cám ơn chân thành đến ông Mai Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị PETEC vì những cống hiến của ông trong quá trình công tác tại PETEC, ông Mai Quang Vinh chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/06/2020.
 

HINH_YY5

 

Ý kiến của bạn