HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020

18/01/2021, 13:55
Chia sẻ:

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Hoàng Phúc – Phó Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Dưỡng – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc, ông Hồ Hoàng Đức - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn, cùng Ban chấp hành Đảng bộ,  Ban Thường vụ Công đoàn và gần 100 đại biểu đến từ các phòng chức năng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và công ty con của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

tk1
tk2


 Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ PETEC, ông Nguyễn Hạnh Hôn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020.

tk3


Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty PETEC, ông Nguyễn Thu Phong – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

tk4

Ông Hồ Hoàng Đức – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định có liên quan đến người lao động.

tk5


Ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám đốc PETEC chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, PETEC sẽ ưu tiên phát triển khách hàng công nghiệp và thương nhân nhượng quyền; tạo nguồn hàng ổn định, hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh; cho thuê, khai thác hiệu quả các kho xăng dầu và các tài sản khác để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

tk6

    Hội nghị đã vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

tk7

 (Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám đốc lên trao danh hiệu thi đua cho các Tập thể lao động xuất sắc) 

tk8

 ( Ông Nguyễn Kim Sơn – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Thanh Hải  – Phó Tổng Giám đốc lên trao danh hiệu Chiến sỹ  thi đua cơ sở năm 2020)
    

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Phó Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC thay mặt cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu bế mạc Hội nghị. 

tk9


 

Ý kiến của bạn