Tin tức

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ (PETEC) NHIỆM KỲ 2021 - 2025

24/06/2021, 16:32
Chia sẻ:

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT

  VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ (PETEC) NHIỆM KỲ 2021 - 2025  

       

Thực hiện văn bản số 2945/DVN-TCNS ngày 11/05/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện của PVOIL tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và đầu tư – CTCP (PETEC). Tổng công ty PETEC đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú – Phó Tổng Giám đốc PVOIL làm thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) thay thế ông Đỗ Hoàng Phúc chuyển sang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 2705/NQĐHĐCĐ-PTC ngày 21/06/2021 về việc thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Ngày 22/06/2021, Hội đồng quản trị PETEC đã họp và ban hành nghị quyết số 2731/NQ-PTC về việc bầu ông Nguyễn Tuấn Tú –  Phó Tổng Giám đốc PVOIL  kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC nhiệm kỳ 2021-2025;

 Chiều ngày 24/06/2021, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức buổi Lễ công bố Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). Tham dự Lễ công bố có ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL; ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám dốc PVOIL cùng Ban Lãnh đạo Tổng công ty PETEC (dự trực tuyến).

Tại buổi lễ, ông Cao Hoài Dương trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của ông Đỗ Hoàng Phúc đối với PETEC trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, ông Cao Hoài Dương đánh giá ông Nguyễn Tuấn Tú là Lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm; đảm nhận nhiều vị trí công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của PVOIL và đã chứng minh được năng lực lãnh đạo, điều hành. Ban Lãnh đạo PVOIL kỳ vọng ông Nguyễn Tuấn Tú sẽ cùng với Ban Lãnh đạo và người lao động PETEC thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của PETEC trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Tú cảm ơn Ban Lãnh đạo PVOIL đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này và cam kết sẽ cố gắng hết sức mình, bằng năng lực và kinh nghiệm sẵn có để hoàn thành công tác kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp; thực hiện tốt nhất vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị PETEC. Ông mong rằng sẽ nhận được sự đồng lòng, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động PETEC để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

1

Ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL (trái) và Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL (phải) trao Quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Tú
 

2

Ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL (trái) và Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL (phải) trao Quyết định cho ông Đỗ Hoàng Phúc

____________________________________________________________________________________________________________________________


Sơ yếu lý lịch trích ngang.

3
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Tú
 • Ngày tháng năm sinh: 30/3/1972
 • Địa chỉ thường trú: P1101, Tầng 11 Indochina Park Tower – số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
 • Quá trình công tác:
  • 11/1992 – 03/1993: Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ Dầu khí
  • 03/1993 – 1999: Nhân viên Phòng Kế toán – Xí nghiệp Cảng dịch vụ Dầu khí
  • 1999 – 04/2003: Trưởng phòng Kế toán – Xí nghiệp Cảng dịch vụ Dầu khí; Phó phòng Tài chính kế toán – Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC
  • 04/2003 – 05/2006 : Trưởng phòng Tài chính kế toán – Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải; Phó phòng Tài chính Kế toán – Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC
  • 05/2006 – 06/2008 : Kế toán trưởng – Tổng công ty Thương mại Dầu khí Petechim
  • 06/2008 – 06/2011: Kế toán trưởng – Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
  • 06/2011 – 6/2021: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)
  • 6/2021: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL); Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
Ý kiến của bạn