Tin tức

PETEC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÁC CHI NHÁNH PHÍA BẮC

12/05/2022, 18:26
Chia sẻ:

PETEC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÁC CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC về việc khôi phục lại hoạt động của Chi nhánh PETEC Hà Nội, tháng 11/2021 Tổng Giám đốc đã điều động ông Nguyễn Bá Nam giữ chức Phó giám đốc chi nhánh, trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong thời gian qua, Chi nhánh Petec Hà Nội đang từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh tại TP. Hà Nội và khu vực lân cận và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhằm từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển mở rộng thị trường, được sự chấp thuận của Đảng ủy và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã phê duyệt cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ các chức danh cán bộ quản lý từ nguồn nhân sự của Chi nhánh.

Ngày 06/5/2022, tại Văn phòng Chi nhánh PETEC Hà Nội, Tổng công ty PETEC tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý tại Chi nhánh PETEC Hà Nội như sau:

  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Nam, Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh PETEC Hà Nội.
  • Bổ nhiệm ông Trần Bảo Quốc, chuyên viên phòng kinh doanh giữ chức Phó Phòng kinh doanh Chi nhánh PETEC Hà Nội.
  • Giao nhiệm vụ bà Phạm Thị Nguyệt, Phó Phòng Tài chính Kế toán phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh PETEC Hà Nội. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, Ông Trần Văn Dưỡng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm.

Picture1

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc (bên phải) và ông Nguyễn Thu Phong, Phó Tổng Giám đốc (bên trái) trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Bá Nam, Giám đốc Chi nhánh PETEC Hà Nội

Picture2

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thu Phong, Phó Tổng Giám đốc trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Bảo Quốc, Phó phòng Kinh doanh Chi nhánh PETEC Hà Nội

Picture3

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thu Phong, Phó Tổng Giám đốc trao quyết định và tặng hoa cho bà Phạm Thị Nguyệt, Phó phòng Tài chính -Kế toán Chi nhánh PETEC Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Tổng Giám đốc yêu cầu ông Nguyễn Bá Nam, trên cương vị Giám đốc Chi nhánh PETEC Hà Nội nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự, nỗ lực phát triển thị trường, khách hàng khu vực TP. Hà Nội và thị trường được phân công, tăng cường công tác quản trị công nợ nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh doanh. Yêu cầu các cán bộ mới được bổ nhiệm của Chi nhánh PETEC Hà Nội đồng sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chi nhánh cũng như mục tiêu chung của Tổng công ty.

Picture4

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ Chi nhánh Hà Nội

Với quyết tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại khu vực phía Bắc, lúc 15 giờ cùng ngày, tại hội trường Chi nhánh PETEC Hải Phòng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm  Ông Vũ Thanh Bình, Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh PETEC Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Hải Phòng.

picture5

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc (bên phải) và ông Nguyễn Thu Phong, Phó Tổng Giám đốc (bên trái) trao quyết định và tặng hoa cho ông Vũ Thanh Bình, Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Hải Phòng.

Tổng Giám đốc chỉ đạo ông Vũ Thanh Bình phải đoàn kết, phối hợp tốt với Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng trong việc kiện toàn nhân sự kinh doanh, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh và quản lý tốt công nợ. Đồng thời, đoàn kết, phối hợp tốt với Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng, Chi nhánh Hà Nội để tận dụng lợi thế phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, cùng nhau khắc phục khó khăn nhằm nâng cao sản lượng, thị phần và hiệu quả kinh doanh ở thị trường miền Bắc.

Picture6

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Bá Nam, ông Vũ Thanh Bình và các cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; tiếp thu lĩnh hội những chỉ đạo của Tổng Giám đốc và luôn ý thức được trách nhiệm của mình, cam kết cùng đoàn kết phấn đấu và  nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cùng góp phần xây dựng Tổng Công ty lớn mạnh.

Ý kiến của bạn