Tin tức

PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

20/06/2022, 18:13
Chia sẻ:

PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 16/6/2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC, mã chứng khoán PEG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022  và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự ĐHĐCĐ có các cổ đông sở hữu/đại diện cho 255.675.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% vốn điều lệ của PETEC. Ông Nguyễn Tuấn Tú, Phó Tổng Giám đốc PVOIL kiêm Chủ tịch HĐQT PETEC, ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty và ông Nguyễn Ngọc Liên, thành viên HĐQT đã điều hành Đại hội.

Picture1
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

HĐQT và Ban điều hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, theo đó tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và việc giãn cách xã hội, hạn chế đi lại gây khó khăn trong việc kinh doanh, phát triển thị trường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC năm 2021. Trong bối cảnh đó, PETEC đã triển khai đồng bộ các giải pháp về kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19; cố gắng duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; điều hành nguồn hàng hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng, quyết tâm, cố gắng vượt khó của tập thể người lao động; cùng với sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nên PETEC đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, bước đầu kinh doanh có lãi sau nhiều năm thua lỗ. Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2021 đạt 279.280 m3/tấn, đạt 93% kế hoạch năm và tăng 16,8% so với năm trước. Doanh thu đạt 3.582,68 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm và tăng 66,2% so với năm trước. Lãi gộp đạt 194,51 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và tăng 142% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế  đạt 12,5 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước là hơn 110 tỷ đồng.

Năm 2022, tình hình thị trường xăng dầu sẽ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu dẫn đến suy thoái kinh tế; trong nước Nhà nước điều chỉnh  chính sách về kinh doanh xăng dầu theo hướng tiếp cận hơn với thị trường làm giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Nhận thức những thời cơ và thách thức của thị trường, PETEC đặt kế hoạch năm 2022 với  sản lượng kế hoạch là 305.000 m3 tăng tăng 9,4% so với thực hiện năm 2021; Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch  là 2,6 tỷ đồng .

Tại Đại hội, Ban điều hành đã cập nhật đã cập nhật kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2022 cho cổ đông biết: sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 166.255 m3 cao nhất trong 9 năm gần đây, đạt 53% kế hoạch năm và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu  đạt 3.189  tỷ đồng tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế  đạt 20,39 tỷ đồng  tăng 63% so với cả năm 2021.

Picture2_1

Ông Trần Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc báo cáo KQSXKD năm 2021 và KHSXKD 2022

Picture3

Ông Nguyễn Ngọc Liên, Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021

và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Minh Tuân giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị để thay thế 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin từ nhiệm (Ông Trần Thanh Tùng và Dương Thị Loan).

Picture4

Ông Hoàng Minh Tuân, Thành viên độc lập HĐQT ra mắt Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các cổ đông đã đặt câu hỏi, thảo luận về nhiều vấn đề như: Tình hình kinh doanh dịch vụ kho xăng dầu của PETEC, nguyên nhân giúp PETEC đạt kết quả kinh doanh tốt trong bối cảnh thị trường xăng dầu biến động như hiện nay; tình hình thực hiện hợp đồng cho PV GAS thuê cầu cảng Cái Mép … và một số vấn đề liên quan đến công tác tái cấu trúc tài sản để thu xếp, bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Sau khi thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội (4 báo cáo và 7 tờ trình) với tỷ lệ nhất trí cao trên 97%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PVOIL cảm ơn quý cổ đông đã tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và kinh doanh có hiệu quả. Ban lãnh đạo đơn vị cam kết đoàn kết một lòng, cùng tập thể người lao động nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 mà ĐHĐCĐ giao phó./.

Picture5

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội

 

Ý kiến của bạn