TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP BỔ NHIỆM CÁN BỘ MỚI

20/04/2021, 14:38
Chia sẻ:
 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC về việc kiện toàn nhân sự quản lý các phòng và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh, Tổng Giám đốc đã ký các quyết định bổ nhiệm một số cán bộ tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị.

  • Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Nam giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh xăng dầu Tổng công ty.
  • Bổ nhiệm ông Lê Văn Chức giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hàng hóa – Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng.
  • Bổ nhiệm ông Đoàn Quang Trung giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính – Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng.

Tổng công ty và các đơn vị đã tổ chức buổi lễ trao quyết định cho các cán bộ mới.
 

NAM_-_PP_KDXD
Ông Nguyễn Thu Phong – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) và ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc (bên phải) thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Nam giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh xăng dầu

 

 

CHUC_-_XNXD_HAI_PHONG_1
Bà Đỗ Thị Loan – Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng thay mặt cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Chức giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hàng hóa
 
 
TRUNG_-_XNXD_HAI_PHONG_1
Bà Đỗ Thị Loan – Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng thay mặt cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Quang Trung giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính
Ý kiến của bạn