TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC) ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

02/11/2021, 08:08
Chia sẻ:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC) ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 29/10/2021, Tổng công ty PETEC tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Hà Nội cho ông Nguyễn Bá Nam.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC  về phát triển thị trường, khách hàng tại thị trường khu vực phía Bắc, Tổng công ty PETEC đã khôi phục và mở lại hoạt động Văn phòng Chi nhánh PETEC Hà Nội tại 26 Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 27/10/2021, Tổng Giám đốc đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Nam, Phó phòng Kinh doanh xăng dầu Tổng công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh PETEC Hà Nội.

nam_2

 
Tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid 19 nên Tổng công ty PETEC đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm ZOOM. Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, Ông Trần Văn Dưỡng– Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Bá Nam đã được lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Yêu cầu ông Nguyễn Bá Nam trên cương vị mới nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự Chi nhánh, nỗ lực phát triển thị trường, khách hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận nhằm góp phần nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh doanh chung của Tổng công ty.

a_DYYng

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Bá Nam cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, giao nhiệm vụ khôi phục lại hoạt động kinh doanh bán buôn Chi nhánh Hà Nội cho ông. Ông Nguyễn Bá Nam hứa hết sức cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu trên cương vị mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; mong luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty, sự hỗ trợ và hợp tác từ các phòng chức năng, đơn vị Tổng công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nam
 

Sơ yếu lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Nguyễn Bá Nam

- Ngày tháng năm sinh: 17/3/1989

- Địa chỉ thường trú: Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.

- Quá trình công tác:

  • Từ 2013 – 08/2016: Kỹ sư Phòng Điều độ sản xuất CNG, Chi nhánh Đồng Nai – Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

  • Từ 09/2016 – 03/2017: Phó phòng Điều độ sản xuất CNG, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

  • Từ 04/2017 – 03/2018: Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

  • Từ 04/2018 – 04/2021: Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

  • 04/2021 – 10/2021: Phó phòng Kinh doanh Xăng dầu – Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

11/2021: Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Hà Nội - Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

 

 

Ý kiến của bạn