Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai nhiệm vụ 2018 và Hội nghị Người lao động 2018.

02/04/2018, 15:25
Chia sẻ:

Chiều ngày 22/12/2017, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai nhiệm vụ 2018 và Hội nghị Người lao động 2018”. Hội nghị hân hạnh được đón tiếp ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); ông Nguyễn Lê Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL).

1.1_1
 
1.2_1

Từ trái qua: đ/c Hồ Hoàng Đức – Chủ tịch Công đoàn, đ/c Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đ/c Huỳnh Đức Trường – Tổng giám đốc.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai nhiệm vụ 2018.

1.3_1
 
1.4_1
 
 
1.5_1

 

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe các tham luận từ các đơn vị như phòng Kinh doanh xăng dầu, chi nhánh Petec Đà Nẵng, XNXD Petec An Hải – Hải Phòng.

 

1.6_1
 
1.7_1
 
1.8

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe những phát biểu chỉ đạo của ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL).

 

1.9

ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

 

Hội nghị chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2018.

1.10
 
1.11
 
Cuối cùng, Hội nghị tổ chức vinh danh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
 
1.12
 
1.13
 
1.14
 
Hội nghị Tổng kết công tác Hoạt động Sản xuất kinh doanh 2017, Triển khai nhiệm vụ 2018 và Hội nghị Người lao động 2018 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã thành công tốt đẹp.
Ý kiến của bạn